Servicios
Documents relacionats

Models i sol·licituds

Departament Nom Sol·licitud
Intervenció Alta o Manteniment de tercers Descarregar
Urbanisme Anexe declaració responsable Descarregar
Secretaria Declaració de danys pels efectes de la pluja Descarregar
OIAC Instància general Descarregar
Urbanisme Solicitud declaracion responsable Descarregar
Tresoreria Sol·licitud d'ajornament-fraccionament de deute Descarregar
Urbanisme Sol·licitud de llicència d'obres menors Descarregar
Urbanisme Sol·licitud de llicència d'ocupació de via pública per a obres Descarregar